loinoidau

LỜI NI ĐẦU

 

Nin gim Thng k l n phm được Cc Thng k tnh Vĩnh Phc bin son v xut bn hng năm bng hai th tiếng Vit v Anh. Ni dung bao gm nhng s liu thng k cơ bn phn nh khi qut thc trng kinh tế - x hi ca tnh Vĩnh Phc.

Nin gim Thng k tnh Vĩnh Phc năm 2019 được sp xếp theo 12 chuyn đề phn nh điu kin t nhin, cơ s kinh tế - hnh chnh, dn s - lao động; phn nh kết qu tng hp ton b nn kinh tế v tnh hnh sn xut kinh doanh ca cc ngnh, lĩnh vc ch yếu ca tnh gm cc năm 2010, 2016, 2017, 2018 v sơ bộ 2019.

Cc ch tiu đưa vo Nin gim được thu thp v tnh ton theo đng phương php quy định hin hnh ca ngnh Thng k Vit Nam. Ngun thng tin để tnh cc ch tiu được tng hp t cc cuc điu tra thng k, cc bo co thng k chuyn ngnh; mt s ch tiu được Tng cc Thng k tnh trn phm vi c nước sau đ phn b cho cp tnh thng nht s dng. Mt s ch tiu ca năm trước được tnh ton v chnh l theo s liu bo co thng k chnh thc năm. Khi s dng s liu, đề ngh qu độc gi thng nht s dng s liu đ được chnh l ca ln xut bn ny.

Mt s k hiu cn lưu :

(-): Khng c hin tượng pht sinh;

(...): C pht sinh nhưng khng thu thp được.

Cc Thng k tnh Vĩnh Phc xin chn thnh cm ơn cc đơn v, c nhn đ đng gp nhng kiến qu bu đối vi Nin gim Thng k hng năm ca tnh v mong tiếp tc nhn được nhiu kiến gp để Nin gim Thng k ca tnh ngy cng hon thin v đp ng tt hơn yu cu ca người dng tin.

CỤC THỐNG K TỈNH VĨNH PHC


 

FOREWORD

 

The Statistical Yearbook is a publication which is compiled and published by VinhPhuc Statistics Office in Vietnamese and English, comprises basic statistical figures reflecting overall socio-economic situation in Vinh Phuc province.

VinhPhuc Statistical Yearbook in 2019 is structured by 12 subjects reflecting natural condition, economic-administrative establishments, population - labor; and general results of the economy and business production situation of key sectors, economic activities in the province in 2010, 2016, 2017, 2018 and prel. 2019.

Indicators in the Statistical Yearbook were collected and calculated properly in line with method and current regulation of the Viet Nam Statistics System. The data sources for indicator calculation were aggregated from statistical surveys, specialized statistical reports. Some indicators were calculated nationwide and then allocated to province for consistent use. Some indicators of the previous years was calculated and adjusted in conformity with official annual statistical report. When data is used, it is requested that the users should consistently use adjusted data in this publication.

Some notable signals:

(-): No phenomenum arisen;

(...): Phonomenum arisen but not collected yet.

The VinhPhuc Statistics Office would like to express its sincere thanks to units, individuals for valuable comments for the Annual Provincial Statistical Yearbook to have better quality.

 

VINHPHUC STATISTICS OFFICE